Đăng trên

Đánh giá video Boxchip S700A Analog / DMR

Chúng tôi rất vui khi thông báo một video đánh giá đầy đủ về Boxchip S700A - Một bộ thu phát hỗn hợp DMR / Analog, với hệ điều hành Android và có khả năng 4G / LTE. Có sẵn trong các phiên bản VHF và UHF.

Video đánh giá này có mô hình UHF.

Bạn sẽ thích đài phát thanh này và chúng tôi đã chuẩn bị giảm giá cho bạn. Nếu bạn sử dụng mã khuyến mãi HRCDMR trên thanh toán bạn sẽ được giảm giá thêm và giao hàng miễn phí, bất kể bạn sống ở đâu.

Video của HamRadioCon Khái niệm

Đặt hàng Boxchip S700A của bạn ngay