Ra mắt thiết bị cầm tay RFinder mới!

 

Nếu bạn có thể có một mạng vô tuyến cầm tay và di động phủ sóng toàn cầu? Quên về các bộ lặp và giấy phép đắt tiền. Mọi thứ sẽ hoạt động thông qua mạng 3G / 4G di động.

Hoặc bạn muốn liên lạc vô tuyến 1-1 hoặc 1-nhiều, điều này là dành cho bạn.

Không có giới hạn phạm vi. Nếu bạn có phủ sóng điện thoại di động, bạn đã được kết nối!

Hãy bắt đầu. Đưa tôi đến cửa hàng!