Villkor

Följande information är ett avtal som gäller alla kunder hos Network-Radios.com mellan dem som erhåller tjänster och produkter som säljs på www.Network-Radios.com och Mazikeen OÜ (Network-Radios.com). Regler och villkor kommer att gälla för alla som besöker www.Network-Radios.com och/eller gör ett giltigt köp på webbplatsen. Din information kommer att lagras och användas på lämpligt sätt i enlighet med GDPR.

NETWORK-RADIOS.COM FÖRSÄLJNINGSKONTRAKT

  1. Köpeavtalet bildas mellan Network-Radios.com och du (kunden) när du fyller i och skickar det elektroniska beställningsformuläret via vår webbplats, kommer du att godkänna följande villkor och göra ett erbjudande om att köpa varor från Mazikeen OÜ. Vårt godkännande av ditt erbjudande kommer endast att anses vara fullständigt vid den tidpunkt då vi skickar leveransbekräftelsen via e-post eller när ett SMS som innehåller samma information skickas till dig, vid vissa tillfällen kan det vara så att färdigställandet är när varorna du beställde skickas, beroende på vilket scenario som inträffar först. Om din beställning av någon anledning avvisas innan vi accepterar ditt erbjudande och betalningen har tagits, kommer en full återbetalning att göras omedelbart. Alla varor på samma beställning som vi inte har bekräftat i avsändningsbekräftelsen via e-post eller SMS som inte har skickats till dig utgör inte en del av det bindande avtalet mellan dig och Mazikeen OÜ.

1.1 Åldersrelaterad försäljning

Alla beställningar som görs av personer under 18 år måste vara med en förälders eller vårdnadshavares samtycke med eventuell efterföljande information från barnet som ska göras med samtycke från en förälder eller vårdgivare. Vi kräver också att kortinnehavaren är tillgänglig för att ge information i fall där en person under 18 år gör en beställning. Köpeavtalet upprätthålls endast under förutsättning att ovannämnda villkor upprätthålls.

1.2 Obehörig försäljning

Network-Radios.com kommer att sträva efter att behandla alla beställningar effektivt och effektivt, om vi tror att en beställning har gjorts utan kortinnehavarens / kontoinnehavarens tillstånd, kommer beställningen att hållas tillfälligt i väntan på förtydligande av denna information - se punkt 2.1 för ytterligare information. Om en beställning bekräftas bedrägligt kommer betalningsleverantören att kontaktas och försäljningsavtalet upphävs.

2. PLACERA EN BESTÄLLNING MED NETWORK-RADIOS.COM - KÖPFULLFULLMENT

All försäljning kommer att påbörjas direkt via webbplatsen Network-Radios.com, denna webbplats är den enda giltiga platsen där auktoriserad försäljning av Network-Radios.com kommer att påbörjas och de varor och tjänster som tillhandahålls av Network-Radios.com (Mazikeen OÜ) kommer endast att visas på denna webbplats.

2.0.1 Network-Radios.com kommer att annonsera produkter på ovannämnda webbsida; produkterna kommer att innehålla en korrekt beskrivning av varorna som säljs enligt tillverkarens standardspecifikationer; Network-Radios.com kommer inte att ansvara för mänskliga fel i förhållande till produktinformation men kommer att se till att eventuella problem som orsakas av detta kommer att korrigeras och att kunden återbetalas på rätt sätt om betalning redan har tagits. Produktbilder är endast illustrativa och kan skilja sig från den faktiska produkten du får.

2.0.2 Alla produkter kommer att ha en tydlig och kortfattad indikation på lager, Network-Radios.com förbehåller sig rätten att ändra denna lagerinformation när som helst under beställningsprocessen; Kunder kontaktas om detta påverkar deras beställning.

2.0.3 Genom att göra en beställning hos Network-Radios.com anger du att du har läst och godkänt webbplatsens villkor och har kapacitet och behörighet att göra nämnda beställning.

2.0.4 Alla kunder på Network-Radios.com måste göra ett konto för att kunna fortsätta med ett köp av varor från vår webbplats.

2.0.5 Alla visade priser är slutgiltiga och moms kommer inte att läggas till eftersom produkterna levereras direkt från tillverkarens eller distributörens lager i Hong Kong. Med detta kommer sannolikt lokala skatter att tas ut när du tullar varorna från tullen. När produkterna levereras av DHL betalar kunden tullavgifterna direkt till den levererande kuriren. Om varorna skickas via posttjänsterna ska du betala tullavgifterna i närmaste poststation som betjänar din adress.

Betalningar som görs med PayPal-betalningsmetod debiteras helt och omedelbart, oavsett om beställningen helt eller delvis uppfylls vid den första leveransen.

2.1 Beställ säkerhet

Om du vill få din vara levererad till en adress som inte är registrerad på kredit- / bankkortet kommer vårt säkerhetsteam att kontakta dig. I vissa fall kommer vi att kräva ytterligare säkerhetsinformation och identifikation från kunden som kommer att behöva skicka den information som krävs till vårt säkerhetsteam. Network-Radios.com kommer ibland att begära ytterligare information för att validera ett köp, denna information kommer att bedömas av vårt experts säkerhetslag och sedan förstöras. Network-Radios.com styrs av sitt eget gottfinnande och Network-Radios.com förbehåller sig rätten att avvisa en beställning när som helst under beställningsprocessen. Ytterligare information kommer att definieras av varje enskild beställning och kan variera - Network-Radios.com kräver ibland en form av ID för att validera kundadress och betalningsinformation, ibland kräver Network-Radios.com att kunden kontaktar sin betalningsutgivare för ytterligare information.

2.2 Betalningsmetoder

Network-Radios.com accepterar för närvarande ett brett utbud av betalningsmetoder, varje betalningsmetod kommer att vara föremål för samma ordersäkerhetskontroller och Network-Radios.com kommer att hålla rätten att ta full betalning för de beställda varorna när som helst under beställningen bearbeta. De tillgängliga betalningsmetoderna är följande:
Betalkort / kreditkort (Visa, Visa Debit, Visa Electron, Maestro, MasterCard)
PayPal-betalningar är också tillgängliga.

SPÅRA DIN

Network-Radios.com strävar alltid efter att uppfylla dina leveranskrav; vi använder ett brett utbud av respekterade budtjänster och kan leverera till de flesta platser utan problem. Vår kurir hämtar varorna från våra anläggningar. Vi använder den bästa kuriren för varje tillfälle, baserat på paketets destination, vikt och storlek.
Alla leveranstider anges i arbetsdagar och notera att vid leverans klassas en arbetsdag som någon annan dag än helger eller helgdagar. Alla inköp som görs en icke-arbetsdag behandlas endast nästa tillgängliga arbetsdag. Till exempel. En leveransbeställning nästa arbetsdag som läggs på en lördag behandlas först måndagen efter.

3.1 Leveransadress

Varorna skickas till den angivna leveransadressen som kunden tillhandahåller på onlinebeställningsformuläret. Om leveransadressen skiljer sig från fakturadressen ska kunden ange båda adresserna vid beställningen. Paketet skickas till leveransadressen som anges särskilt på formuläret.

3.2 Misslyckade leveransförsök

I händelse av misslyckad leverans, beroende på omständigheterna och transportörens policy, kan kunden få en passering, dvs. ”telefonkort” i sin brevlåda. Om kuriren verkligen har lämnat en lapp måste kunden ringa transportören för att ordna ett nytt leveransdatum. Om kunden inte kontaktar kurirtjänsten försöker varan automatiskt att levereras följande arbetsdag för upp till och ibland överträffar två leveransförsök med undantag för posttjänstpaket, dessa artiklar kräver insamling efter det första leveransförsöket. Det kan också hända att kunden inte hittar ett telefonkort i det här fallet. Det är kundens ansvar att spåra sina beställningar online med den tillhandahållna spårningsinformationen på operatörens webbplats för att se paketstatusinformation och informera antingen kuriren eller Network-Radios.com kundtjänst om eventuella problem så snart som möjligt. Om paketet inte försöks, samlas in eller levereras till och / eller av kunden kommer paketet att returneras till Network-Radios.com där en återleveransavgift kommer att tillämpas.

3.3 Sen leverans

Ibland kanske ett paket inte levereras inom den förväntade tidstilldelningen eller den angivna leveranstiden som tillhandahålls av transportören och / eller Network-Radios.com och förseningen sträcker sig för länge, vi förväntar oss att kunden kontaktar Network-Radios.com för att att öppna en förfrågan för att fastställa var paketet befinner sig, dvs. paketet kan gå förlorat / stulet / saknas. Observera att vid leverans klassas en arbetsdag som någon annan dag än helger eller helgdagar.

3.4 Förlust av paketet

Om en sådan situation uppstår är Network-Radios.com tvingat att respektera de tidsramar som fastställts av transportörerna när det gäller att förklara förlusten av paketet, behandla ett anspråk hos kuriren och sedan återbetala försändelsen eller byta ut artikeln för kund. Därför är kunden också bunden till samma tidsramar:
För att Network-Radios.com officiellt ska kunna förklara ett paket förlorat har kunden två dagar på sig att deklarera förlusten av ett paket eller från och med det datum då han eller hon mottog leveransbekräftelsen via e-post. Utöver denna tidsperiod accepteras inget krav. Observera att för internationella leveranser kommer detta att förlängas i enlighet med den budtjänst du väljer. Vi måste meddelas inom två dagar efter leveransuppskattningsdatumet. Om paketet deklareras som förlorat inom den ovan nämnda tiden kommer Network-Radios.com att sköta ansökan till transportören och kan så småningom be kunden om ytterligare dokument för att slutföra kompositionen av filens innehåll. Kunden måste då skicka informationen så snart som möjligt. Det slutliga svaret relaterat till anspråk ges av transportören inom en till tre veckors period. Svarets karaktär kan vara av två typer: antingen paketet hittas och skickas sedan tillbaka till kunden enligt standardproceduren, eller så anges paketet förlorat av operatören och Network-Radios.com informerar kunden. I detta fall, och i enlighet med kundens önskemål, kan Network-Radios.com göra en andra sändning av beställningen eller fortsätta genom att helt återbetala kunden för det totala beloppet. I händelse av förlust skickar Network-Radios.com kunden ett formulär för icke-mottagningsdeklaration, som kommer att användas som en del av utredningen. Det här formuläret kommer att vara en förklaring om att det inte mottagits och om ytterligare undersökning och / eller GPS-data visar att artikeln har levererats framgångsrikt till rätt plats kommer den att användas som en del av ett rättsfall mot mottagaren. Detta kan inbegripa en polisutredning eller inte och är inte begränsad till köparen av varorna utan även den person / personer som har undertecknat / tagit emot varan på den angivna leveransplatsen. Kontakta vårt kundtjänstteam för att fråga mer om detta formulär vid eventuella förlorade varor. Tidsramar för slutförande och utbyte varierar från fall till fall.

3.5 Mottagande av paket

När varorna levereras till kunden kommer han eller hon att bli ombedd att underteckna varorna som ett mottagningsbevis. Om ett paket kommer helt eller delvis skadat måste kundens bokningar skrivas på leveranssedeln i närvaro av transportören. Om ingen reservation nämns anses paketet levereras i gott skick och inga efterföljande anspråk eller klagomål accepteras av Network-Radios.com.

Om kunden vill bevara resursen mot kuriren måste han / hon lämna in ett skriftligt krav till kuriren inom 3 dagar (helgdagar exkluderade) efter leveransdagen. Detta krav måste skickas med rekommenderat brev med ett formulär för bekräftelse på mottagandet.

Alla ej begärda paket som returneras till Network-Radios.com kan skickas tillbaka till kunden förutsatt att de återbetalar leveransavgifterna. Om det finns några problem med paketet som rör innehåll, saknas eller på annat sätt skulle vi behöva meddelas inom 48 timmar efter leveranstid för att säkerställa legitimiteten för detta krav, annars skulle Network-Radios.com inte kunna vidta några ytterligare åtgärder .

3.6 Export / tull

Kunden bör kontrollera med de lokala myndigheterna i sitt hemland om inträdesvillkoren för de beställda föremålen. Det är kundens ansvar att göra nödvändiga deklarationer och / eller betalningar till lämpliga myndigheter och / eller tjänstemän i deras respektive land.

Kunden bör fråga de lokala myndigheterna om lagligheten för att importera eller använda de beställda tjänsterna och föremålen. Om kunden inte accepterar eller avvisar betalning av importskatter eller tullar kommer en avgift på 30% av den totala fakturan att tillämpas för kostnaden för returleveransen och den ursprungliga leveransen av artikeln, kommer avgifterna att tas bort från kundåterbetalningen vid retur av paketet. Kunden bör se till att de tekniska specifikationerna som beskrivs av tillverkaren följer lagstiftningen i respektive land.

Network-Radios.com kan inte hållas ansvariga om kunden inte respekterar lagstiftningen i det land där varorna kommer att införas.
Network-Radios.com ser till att alla dokument som krävs för att tillhandahållas av Network-Radios.com

4 NETWORK-RADIOS.COM ÅTERBETALNING OCH VALUTAPOLITIK

Vi hoppas att du kommer att vara nöjd med alla köp du gör från Network-Radios.com. Vi förstår dock att saker ibland kanske inte är som förväntat och om du vill returnera en vara kan du göra det inom tidsplanerna och villkoren nedan.

4.1 Network-Radios.com föreskrifter om distansförsäljning (gäller inte B2B-försäljning)

Alla online-köp är föremål för distansförsäljningsregler; detta gör det möjligt för kunder att köpa en artikel från vår webbplats och sedan returnera artikeln om den inte krävs och / eller inte förväntas för full återbetalning inom 14 kalenderdagar efter mottagandet. För att möjliggöra detta kräver vi att varan returneras med ett inköpsbevis, i ett säljbart "som nytt" skick och i enlighet med Returpolicy för Network-Radios.com.

Om du returnerar en produkt måste du bekräfta ditt beställningsnummer eller leveransbevis.

Om vi ​​inte kan verifiera ditt inköpsbevis, beklagar vi att vi inte kan utfärda återbetalning eller byte. Dina lagstadgade rättigheter påverkas inte.

Om du väljer att returnera en vara, vänligen ta hand om den medan den är i din besittning. Vänligen returnera din oanvända produkt; med originalförpackningen, tillbehören och manualerna. Kampanjpaket måste returneras i sin helhet för att detta ska kunna återbetalas. Se nedan för undantag:

Distansförsäljningsföreskrifter utesluter specifikt följande: - Öppnade underhållningsprodukter (datorprogram, filmer, musik, videospel, minneskort och USB-enheter) eftersom dessa anses vara använda;

- Produkter som köpts med ett prenumerationsavtal (om du inte köper dem på distans, där du måste informera oss om din avsikt att återvända inom 14 kalenderdagar)

- Mobila påfyllningskort;

- Artiklar som beställts speciellt för dig (dvs. från tillverkaren)

- Alla föremål som vi har varit tvungna att ändra för att passa dina installationskrav (t.ex. föremål som har borrats genom hål). Om tjänsterna tillhandahålls med ditt avtal före utgången av den här 14 kalenderdagens avbokningsperiod förlorar du dina avbeställningsrättigheter från det ögonblick då tjänsterna tillhandahålls dig.

Om du returnerar en begagnad vara förbehåller vi oss rätten att vägra en återbetalning eller reducera pengarna som återbetalas för returnerade varor som visar bevis för användning utöver den hantering som krävs för att se om varorna fungerar. För alla varor som köps online och returneras inom 14 dagar förväntar vi oss att alla varor returneras i ett återförsäljbart "som nytt" skick och varorna får inte ha använts. Detta skulle kräva att produkttätningar, förpackningar och innehåll är intakta. Vi förstår att lådtätningar skulle behöva brytas för att bedöma föremålet, men vi skulle begära att försiktighet och uppmärksamhet tas för att inte skada paketet när tätningarna tas bort. I vilken utsträckning en kund kan hantera varorna är densamma som om du bedömde dem i en butik. Vid behov kan en avbokning göras genom att kontakta vår kundtjänst. Återbetalning av alla mottagna pengar, inklusive utgående leveranskostnad, inom 14 dagar efter uppsägning av serviceavtalet eller inom 14 dagar efter mottagande av varor kommer att behandlas som standard. Om du kan tillhandahålla bevis på returen innan du får tillbaka varorna ska du få en återbetalning inom 14 dagar efter att du skickat beviset. I händelse av oönskade varor täcker Network-Radios.com inte portokostnaden för att returnera varorna till oss.

Om en kund beställer en produkt och annullerar den på grund av sitt eget misstag dras all återbetalning av kreditkortsavgifterna i samband med transaktionen.

RETUR LEVERANS AVGIFTER: Alla avgifter relaterade till att returnera en vara ska betalas av kunden. Det är en god praxis att kunden försäkrar varorna och använder en kurir som möjliggör spårning av paket. Inga återbetalningar kommer att utfärdas förrän varorna tas emot under villkoren som beskrivs ovan i adressen som ska tillhandahållas av Network-Radios.com kundtjänster.

Om mottagna varor är felaktiga eller inte lämpliga för ändamålet eller enligt beskrivningen, kommer kunderna att ha olika rättigheter som omfattas av Returen enligt garantipolicyn. Det är vårt ansvar att förse dig med de varor som uppfyller dina konsumenträttigheter. Denna policy påverkar inte dina juridiska rättigheter.

4.2 TJÄNSTPLANER OCH LÅN

Returer och utbyten på alla prenumerationstjänster bestäms av leverantören och andra avbokningar kan gälla. Eventuell avbokningsperiod anges i ditt avtal med Network-Radios.com eller prenumerationsleverantören, i tillämpliga fall.

4.3 HUR man returnerar eller byter ut en artikel

Om du vill returnera en artikel, följ en av metoderna nedan:

4.3.1 Kontakta vårt kundtjänstteam

Det enklaste sättet att ordna en retur är att skicka e-post till vårt kundtjänstteam

4.3.2 Garantireparation / byte

Denna garanti gäller inte för defekter i varorna som härrör från nedan -
Fair Wear & Tear
Skadlig skada
Oavsiktlig skada
Oaktsamhet från kunden eller någon tredje part.
Användning på annat sätt än som rekommenderas av tillverkaren
Underlåtenhet att följa tillverkarens instruktioner
Alla ändringar eller reparationer som utförs utan tillverkarens godkännande.
Denna garanti eller garanti utöver dina konsumenträttigheter. Alla nya produkter som säljs av Network-Radios.com kommer att ha minst ett års tillverkargaranti (om inte annat anges) som träder i kraft från leveransdatumet. De fullständiga detaljerna om termen och vad som behandlas kommer att finnas i instruktionsboken med din produkt eller på tillverkarens webbplats.

4.3.3 Returpolicy för Network-Radios.com 

(Ej tillämpligt för B2B-försäljning)

Network-Radios.com har en rättvis returpolicy. Detta gör att kunder som har en defekt artikel kan få tillbaka varan till oss för reparation, utbyte eller i vissa fall återbetalning. Denna policy påverkar inte och innehåller inte policyn för 14 kalenderdag distansförsäljning.

En kund vars enhet är defekt inom garantiperioden har rätt att få sin vara tillbaka för reparation; Network-Radios.com kräver att kunderna säkerställer att deras returtjänst är auktoriserad av vårt kundtjänstteam, detta kommer att kräva att kunden skickar ett e-postmeddelande till vårt kundtjänstteam för att identifiera orsaken till retur och nödvändig åtgärd, efter 14 dagar resultatet av detta återbetalning sker sedan enligt kundtjänstens diskretion. Efter att avtalet har returnerats kommer en returreferens att tillhandahållas och du kommer att informeras om hur du returnerar varan till oss, all frakt- och returinformation kommer att tillhandahållas av vårt kundtjänstteam. Alla returer som skickas till Network-Radios.com utan kunskap eller tillstånd från kundtjänstteamet kan avvisas. Network-Radios.com tar inte ansvar för returnerade artiklar som inte begärts av vårt returteam eller köpts från Network-Radios.com, detta inkluderar SD-kort / USB-kablar / fodral etc ... Dessa objekt kan förstöras.

4.3.4 Återlämnande av varor till Network-Radios.com efter 14 dagar (FEL)

Här på Network-Radios.com är vi alltid ledsna att höra om eventuella problem du kan ha med ditt köp. Om ett fel inträffar inom 14 dagar efter köpet skulle en återbetalning eller byte vara tillgänglig, om din produkt skulle bli defekt efter 14 dagar kan din produkt täckas under tillverkarens garantiperiod (normalt under en period av 12 månader eller mer). I alla fall där produkten returneras till Network-Radios.com skulle vi alltid behöva bedöma och bekräfta problemet. Om ett fel skulle inträffa inom garantiperioden (efter 14 dagar) skulle det behandlas under tillverkarens begränsade garantivillkor. I alla fall kanske du vill besöka tillverkarens webbplats eller kontakta dem direkt, ofta kan de erbjuda felsökning och support för problemet du har med din produkt och detta skulle resultera i en mycket snabbare process. Som din försäljningsplats skulle Network-Radios.com alltid kunna hjälpa till att återvända till våra lokaler och vi kommer då att handla direkt med tillverkaren på dina vägnar. Var medveten om att artiklar som returneras direkt till oss kommer att uppleva en längre leveranstid än genom att kontakta tillverkaren direkt och det är därför vi skulle råda att hantera tillverkaren från början eftersom du skulle få problemet löst mycket snabbare på det sättet. När du returnerar din enhet (om tillämpligt) måste du se till att den är upplåst och fri från säkerhetsprogramvara som kan hindra oss från att kunna komma åt den. Om enheten är låst, inaktiverad eller utanför garantitäckningen när du returnerar den och vi förser dig med en ersättningsenhet kan vi behöva debitera dig hela kostnaden för enheten och / eller inte behandla en återbetalning (om tillämpligt): När att returnera varor till Network-Radios.com måste du också leverera:
Alla originaldelar

Eventuella tillbehör eller gratis presenter

Certifikat, manualer och garantikort

Förpackning (låda, intern förpackning etc ...) När du har återvänt till Network-Radios.com, förutsatt att detta ligger inom garantiperioden och villkoren, kommer objektet att vidarebefordras till tillverkaren för bedömning och med förbehåll för resultatet av detta en ersättning i de fall detta kan vara en tillverkare renoverad artikel) eller reparerad artikel kommer att returneras till konsumenten.

Alla returnerade varor hanteras av Network-Radios.com Kundtjänst efter eget gottfinnande och kommer att hanteras i enlighet därmed; Network-Radios.com kommer att kräva att allt innehåll returneras och att det är i ett gott till nytt skick om en återbetalning har avtalats av en medlem av Network-Radios.com Customer Services. Detta måste alltid avtalas före retur. Om artikeln har returnerats direkt till Network-Radios.com skulle en retur avvisas eller föremål för tillhörande avgifter om artikeln visar tecken på följande:

- Ändringar av tillverkarens standardinställningar

- Försök att manipulera med tillverkarens fixeringar eller tätningar eller programvara.

- Alla personuppgifter på enheten, borttagbara eller inte.

- Tätningar mot programvara har brutits

- Enheten har icke-standardiserad PIN-kod (upplåsning)

- Tillverkarens innehåll (programvara) har tagits bort / raderats

Problemen med enheten täcks inte av tillverkarens garanti

* Network-Radios.com tar inte ansvar för förlorade data till följd av att en enhet returneras för utbyte / reparation eller återbetalning Om din återkomst till tillverkaren inte överensstämmer med garantistandarder och villkor skulle detta anses vara utanför tillverkarens garanti. Network-Radios.com skulle då inte kunna ge den återstående garantin på produkten och en avgiftsbelagd reparations- och bedömningsavgift kan tillkomma av tillverkaren och / eller Network-Radios.com för detta och framtida reparationsarbete. Denna policy påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.

4.3.5 Återlämnande av varor till Network-Radios.com efter 14 dagar (INTE FEL)

Här på Network-Radios.com vill vi vara säkra på att du är nöjd med ditt köp och även om vi vanligtvis inte accepterar oönskade varor tillbaka efter 14 dagar kan vi kanske göra undantag under vissa omständigheter. Kontakta oss direkt för att diskutera din återkomst - info@Network-Radios.com
Observera att det i vissa fall innebär att en avgift tas ut för denna tjänst
Denna policy påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.

4.3.6 RETURLADDNINGAR

I de fall din retur är utanför tillverkarens garantivillkor kan en avgift tillkomma för reparation och / eller retur av produkterna, dessa avgifter är varierande och beror på den enskilda tillverkaren; kostnaden kommer att tillhandahållas kunden på ett formellt sätt och måste betalas för att reparera den defekta föremålet. Om kunden inte vill betala reparationsavgiften kommer både en bedömningsavgift att fastställas av tillverkaren och en returkostnad. Returkostnaden omfattar både kostnaden för tillverkaren att returnera artikeln till Network-Radios.com såväl som värdet av att Network-Radios.com skickar tillbaka varan till kunden. Vid leverans av en offert för en felaktig reparation av tillverkaren kommer kunden att vara bunden av en 7-dagars avvisningsperiod, om reparationen och kostnaden inte överenskommits inom 7 dagar efter reparationsoffertet, garanterar Network-Radios.com varan returneras till kunden med ovan nämnda avgifter tillämpliga. Reparationer som utförs på föremålet utan kunskap eller tillstånd från Network-Radios.com och tillverkaren upphäver omedelbart garantin som du har på produkten. I de fall där artiklar returneras och inget fel upptäcks kommer det att debiteras en bedömning och återlämnande av den icke-felaktiga varan, kommer denna avgift att bestämmas av vårt returteam.

Tvistade avgifter - Om vederbörlig försiktighet inte har iakttagits med artikeln och en reparationsavgift krävs, kan en avgift tas ut baserat på Network-Radios.com kundtjänst och tillverkarens bedömning. Om kunden inte håller med denna bedömning kan det vara möjligt att få ett oberoende servicecenter att bedöma din retur. Om resultatet av denna bedömning blir detsamma som tillverkaren kommer alla tillhörande avgifter att vidarebefordras till kunden. Vägran att betala för dessa avgifter inom 14 dagar kan leda till att tillverkaren avyttrar din artikel.

AVGIFTER FÖR RETUR: Om kunden bestämmer sig för att returnera sitt paket på egen hand, kommer återbetalningen av utgifterna inte att överstiga den lägsta leveransavgift som krävs av en betrodd pakettjänst för att returnera varan till oss. Alla tjänster som används utöver standardpriset täcks inte av denna policy. Bevis för utstationering krävs. Se till att Network-Radios.com kundtjänster konsulteras innan returavgifter betalas. Alla portoåterbetalningar måste avtalas med Network-Radios.com kundtjänstteam skriftligen innan de returneras.

4.4 INTERNATIONELLA RETURER

Alla Network-Radios.com-varor täcks av tillverkarens garanti. Om det troligtvis skulle uppstå ett fel på dina varor, kontakta först ditt lands produktsupportcenter. Men om inget stöd erbjuds måste varorna returneras till Network-Radios.com inom garantiperioden till kundens kostnad.

4.5 ÅTERBETALNINGAR PÅ RETURERADE VAROR 

(Ej tillämpligt för B2B-försäljning)

När du returnerar en produkt behandlar vi din återbetalning så snabbt som möjligt och gör vårt yttersta för att detta ska ske inom sju arbetsdagar från det att vi tar emot och verifierar varan. När du returnerar en produkt som du har köpt med ett kreditkort krediteras samma kort som du använde återbetalningen. Om du vill returnera en vara, vänligen kontakta vårt kundtjänstteam via info@Network-Radios.com
Alla returer är föremål för en lageravgift på upp till 15%, såvida inte vår tekniska avdelning deklarerar dem som DOA eller med tillverkningsfel.

4.6 ÅTERBETALNING AV VAROR TILL NETWORK-RADIOS.COM (FRISKRIVNING)

När kunder skickar varor till Network-Radios.com förblir paketets ansvar hos kunden fram till inspektionsstället, detta är efter leverans, vi föreslår att alla varor som skickas till Network-Radios.com skickas med en inspelad och försäkrad portoform; Eventuella fysiska / ekonomiska förluster täcks inte av Network-Radios.com. Föremål som är skadade under transport på väg till Network-Radios.com kommer att vara kundens ansvar och alla krav på krav kommer att ställas på avsändaren / kunden

5 KAMPANJER / RABATTKODER

Kampanj- / rabattkoder är endast giltiga online och måste anges i kassan för att få rabatt.

Kampanjkoder kan inte användas tillsammans med andra kampanjerbjudanden

  1. JURISDIKTION / ANSVAR

Även om vi kommer att göra rimliga ansträngningar för att verifiera riktigheten av all information som vi placerar på webbplatsen eller tillhandahåller dig, lämnar vi inga garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda i förhållande till dess riktighet. Bilder: Produktbilder är endast för illustrativa syften och kan skilja sig åt. från den faktiska produkten. Vi förbehåller oss rätten att återta alla varor som inte har betalats i sin helhet och fakturera kunden för eventuella juridiska kostnader, leverans- och lagerkostnader (15 %) som uppstått. Alla publicerade varumärken är deras respektive företags egendom. Network-Radios.com har rätt att annullera beställningar där vi anser att beställningen är bedräglig och även där leverans av produkter inte kan uppfyllas. I sådana fall kommer en full återbetalning att utfärdas. Detta avtal styrs av estnisk lag och du och vi underkastar oss den icke-exklusiva jurisdiktionen för de estniska domstolarna. Saker utanför vår rimliga kontroll. Om vi ​​inte kan tillhandahålla denna tjänst på grund av något som ligger utanför vår rimliga kontroll, såsom tekniska fel, blixtnedslag, översvämning eller exceptionellt hårt väder, brand eller explosion, civil oordning, krig eller militära operationer, naturliga eller lokala nödsituationer, allt som görs av regering eller annan behörig myndighet eller industriella tvister av något slag (oavsett om de involverar våra anställda eller inte), kommer vi inte att hållas ansvariga för detta. När användarinformation delas med Network-Radios.com eller något av våra dotterbolag förbehåller vi oss rätten att använda din information för att göra det möjligt för Network-Radios.com att erhålla och/eller tillhandahålla kompletterande information och tjänster, detta kan vara för ett antal skäl, till exempel, men inte begränsat till, köpfeedback, intäktsskydd och assistans vid leverans. Din information kommer inte att säljas eller kommer att användas olämpligt. Genom att använda webbplatsen Network-Radios.com eller något av våra dotterbolag samtycker du till denna datadelning. Om någon av villkoren skulle anses vara omöjlig att verkställa i en domstol ska den relevanta delen tas bort från försäljningsvillkoren och integriteten för de återstående villkoren kommer att upprätthållas.

5. ÄNDRINGAR TILL NETWORK-RADIOS.COM

Network-Radios.com förbehåller sig rätten att göra ändringar eller ändringar i försäljningsvillkoren, de artiklar som representeras på vår webbplats, policyer eller någon aspekt av vår tjänst. Kunderna kommer endast att omfattas av försäljningsvillkoren när de gör en beställning och ändringar kommer endast att gälla för kunder som köper efter att några ändringar har gjorts. Innehåll som visas på Network-Radios.com-webbplatsen görs så med skaparens tillstånd och får inte kopieras eller speglas utan samtycke från Network-Radios.com. Borde du ha några kommentarer om problem på vår webbplats, med våra villkor, vår tjänst eller bara en allmän fråga, tveka inte att kontakta oss via info@Network-Radios.com

Tel +351962422996 (lokalt pris) 10:5.00 - XNUMX:XNUMX GMT.

6. KLAGOR

Network-Radios.com driver en rättvis klagomålsprocess och använder våra medarbetares erfarenhet och våra leverantörers och / eller tillverkares expertis, vi strävar efter att lösa alla klagomål på ett rättvist och snabbt sätt. Vi söker vägledning från handelsnormer och andra stödmyndigheter när vi försöker lösa eventuella tvister. Kontakta oss för att ta upp ditt klagomål via e-post: info@Network-Radios.com eller via post till adressen nedan -

I USA:
11407 SW Amu St
Suite #AUM138
Tualatin, OR 97062
USA
Tel: +1 503 746

I Europa:
Mazikeen OÜ
Lõõtsa tn 5 // Sepapaja tn 4
11415 Tallinn
Harju
estland
Tel: +372 618 8253

7. AMAZON

Mazikeen OÜ, är ägaren till network-radios.com en deltagare i Amazon Services LLC Associates Program, ett affiliate-annonseringsprogram som är utformat för att tillhandahålla ett sätt för webbplatser att tjäna reklamavgifter genom att annonsera och länka till Amazon-egenskaper inklusive, men inte begränsat till, Amazon .com, endless.com, myhabit.com, smallparts.com eller amazonwireless.com. Det betyder att vissa av de listade produkterna kan säljas direkt från Amazon. Dessa produkter är tydligt märkta som "Köp från Amazon".