Postuar ne

Kush është i disponueshëm në IRN?

IRN është një mënyrë emocionuese për komunikimet radio me dy drejtime. Në çdo kohë, mund të shihni se cilat thirrje janë në internet për një QSO të këndshme. Kontrolloni listën këtu.