रेडियो टोन RT4 को लागी ह्यान्डहेल्ड स्पीकर माइक्रोफोन

(1 ग्राहक समीक्षा)

$59

यस ह्यान्डहेल्ड माइक्रोफोनले रेडियो-टोन RT4 का लागि स्पिकर माइक्रोफोनको रूपमा काम गर्दछ

द्रुत शिपिंग!

श्रेणी:

विवरण

यस ह्यान्डहेल्ड माइक्रोफोनले रेडियो-टोन RT4 का लागि स्पिकर माइक्रोफोनको रूपमा काम गर्दछ

थप जानकारी

वजन0.5 किलो

लागि 1 समीक्षा रेडियो टोन RT4 को लागी ह्यान्डहेल्ड स्पीकर माइक्रोफोन

  1. जर्मेन -

    ट्रेमेन्डो इक्साइपो

एक समीक्षा थप