नयाँ RFinder ह्यान्डहेल्डहरू सुरू भयो!

 

के हुन्छ यदि तपाईं एक गर्न सक्नुहुन्छ विश्वव्यापी कभरेजको साथ ह्यान्डहेल्ड र मोबाइल रेडियोको नेटवर्क? महँगो रिपीटरहरू र इजाजतपत्रहरू बिर्सनुहोस्। सबै कुरा सेलुलर 3G जी / G जी नेटवर्क मार्फत काम गर्दछ।

या त तपाई १-देखि -१ वा १-धेरै-धेरै रेडियो संचार चाहानुहुन्छ, यो तपाइँको लागि हो।

कुनै दायरा प्रतिबन्ध छैन। यदि तपाईंसँग सेलफोन कभरेज छ भने, तपाईं जडित हुनुहुन्छ!

सुरु गरौँ। मलाई पसलमा लैजानुहोस्!