дээр Posted

Inrico TM-8 Poor Audio Fix - шинэ горим

Энд байна сайхан өөрчлөлт хуучин төхөөрөмжүүдэд Inrico TM-8 Audio-ийг сайжруулдаг. Нийтлэлийг M0FXB бичсэн.