Affiliate Dashboard

ພວກເຮົາສະ ເໜີ ຄ່າຄອມມິດຊັ່ນເຖິງ 10% ຂອງຍອດຂາຍທັງ ໝົດ ທີ່ຜະລິດຈາກສາຂາ. ການຈ່າຍເງິນທັງ ໝົດ ແມ່ນເຮັດທຸກເດືອນໂດຍ Paypal. ກະລຸນາອ່ານ ບໍລິສັດພັນທະມິດ.

ຫມັກສະມາຊິກ

ຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນຂອງທ່ານຈະຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນປະສົບການຂອງທ່ານໃນທົ່ວເວັບໄຊທ໌ນີ້, ການຄຸ້ມຄອງການເຂົ້າເຖິງບັນຊີຂອງທ່ານແລະສໍາລັບຈຸດປະສົງອື່ນໆທີ່ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ໃນພວກເຮົາ ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ.