ຂຽນເມື່ອສຸດ

S700A UHF DMR 4G / LTE

ໄດ້ S700A ແມ່ນວິທະຍຸ android ປະສົມທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ມີການຄຸ້ມຄອງ 100%: ຜ່ານ 3G / 4G / LTE / WiFi / VHF ຫຼືຄ້າຍ UHF FM ແລະ DMR Tier II. ທ່ານຈະຕິດຕໍ່ກັນສະ ເໝີ.

ອ່ານ​ເພິ່ມ​ເຕິມ