ទូរសព្ទដៃ RFinder ចេញលក់ហើយ!

 

តើមានអ្វីប្រសិនបើអ្នកអាចមាន បណ្តាញវិទ្យុចល័តនិងវិទ្យុជាមួយការគ្របដណ្តប់ទូទាំងពិភពលោក? ភ្លេចអំពីការធ្វើឡើងវិញនិងអាជ្ញាប័ណ្ណមានតំលៃថ្លៃ។ អ្វីគ្រប់យ៉ាងនឹងដំណើរការតាមរយៈបណ្តាញទូរស័ព្ទចល័ត 3G / 4G ។

ទាំងអ្នកចង់បានការទំនាក់ទំនងតាមវិទ្យុពី ១ ទៅ ១ រឺ ១ ដល់ច្រើនវាគឺសំរាប់អ្នក។

គ្មានការដាក់កម្រិតជួរ។ ប្រសិនបើអ្នកមានទូរស័ព្ទចល័តអ្នកត្រូវបានភ្ជាប់!

តោះ​ចាប់​ផ្ដើម។ នាំខ្ញុំទៅហាង!