નવા RFinder હેન્ડહેલ્ડ્સ લોન્ચ થયા!

 

તમે એક હોત તો શું વૈશ્વિક કવરેજ સાથે હેન્ડહેલ્ડ અને મોબાઇલ રેડિયોનું નેટવર્ક? મોંઘા પુનરાવર્તકો અને લાઇસેંસિસ વિશે ભૂલી જાઓ. સેલ્યુલર 3 જી / 4 જી નેટવર્ક દ્વારા બધું કાર્ય કરશે.

ક્યાં તો તમે 1-થી-1 અથવા 1-થી-ઘણા રેડિયો સંદેશાવ્યવહાર ઇચ્છો છો, આ તમારા માટે છે.

કોઈ શ્રેણીના પ્રતિબંધો નથી. જો તમારી પાસે સેલફોન કવરેજ છે, તો તમે કનેક્ટેડ છો!

ચાલો શરૂ કરીએ. મને દુકાન પર લઈ જાઓ!