دستی های جدید آر فایندر راه اندازی شد!

 

چه می شود اگر شما می توانید یک شبکه ای از رادیوهای دستی و موبایل با پوشش جهانی؟ تکرار کننده ها و مجوزهای گران قیمت را فراموش کنید. همه چیز از طریق شبکه تلفن همراه 3G / 4G کار خواهد کرد.

یا می خواهید 1 به 1 یا 1 به چند ارتباط رادیویی داشته باشید ، این برای شما مناسب است.

بدون محدودیت محدوده. اگر پوشش تلفن همراه دارید ، متصل هستید!

بیا شروع کنیم. مرا به مغازه ببر!