Podmínky používání

Následující informace jsou smlouvou platnou pro všechny zákazníky Network-Radios.com mezi těmi, kteří získávají služby a produkty prodávané na www.Network-Radios.com a Mazikeen OÜ (Network-Radios.com). Smluvní podmínky se budou vztahovat na všechny, kdo navštíví www.Network-Radios.com a/nebo učiní platný nákup na webu. Vaše údaje budou uchovávány a používány vhodným způsobem v souladu s GDPR.

NETWORK-RADIOS.COM SMLOUVA O PRODEJI

  1. Kupní smlouva vznikne mezi Network-Radios.com a vámi (zákazníkem) po vyplnění a odeslání elektronického objednávkového formuláře prostřednictvím našich webových stránek, budete souhlasit s následujícími podmínkami a nabídnete nákup zboží od Mazikeen OÜ. Naše přijetí vaší nabídky bude považováno za úplné v okamžiku, kdy odešleme e-mail s potvrzením o odeslání nebo jakmile vám bude zaslána SMS obsahující stejné informace, v některých případech se může stát, že dokončení nastane, když zboží, které jste si objednali jsou odeslány, podle toho, který scénář nastane dříve. Pokud bude z jakéhokoli důvodu vaše objednávka zamítnuta dříve, než přijmeme vaši nabídku a bude přijata platba, bude vám okamžitě vrácena plná částka. Jakékoli zboží ze stejné objednávky, které jsme nepotvrdili v potvrzovacím e-mailu nebo SMS, které vám nebylo odesláno, není součástí závazné smlouvy mezi vámi a Mazikeen OÜ.

1.1 Tržby související s věkem

Všechny objednávky podané osobami mladšími 18 let musí být se souhlasem rodiče nebo pečovatele se všemi následnými informacemi poskytnutými dítětem, které je třeba provést se souhlasem rodiče nebo pečovatele. Požadujeme také, aby byl držitel karty k dispozici, aby mohl poskytovat informace v případech, kdy objednává osoba mladší 18 let. Kupní smlouva je potvrzena pouze za předpokladu dodržení výše uvedených podmínek.

1.2 Neoprávněný prodej

Network-Radios.com se bude snažit zpracovávat všechny objednávky efektivně a efektivně, pokud se domníváme, že objednávka byla zadána bez povolení držitele karty / držitele účtu, bude objednávka dočasně zadržena až do vyjasnění těchto informací - další informace viz bod 2.1. V případě, že je objednávka potvrzena podvodně, bude kontaktován poskytovatel plateb a smlouva o prodeji bude zrušena.

2. UVEDENÍ OBJEDNÁVKY S NETWORK-RADIOS.COM - PLNĚNÍ NÁKUPU

Veškerý prodej bude zahájen přímo prostřednictvím webu Network-Radios.com, tento web je jediným platným místem, kde bude zahájen autorizovaný prodej společností Network-Radios.com a zboží a služby poskytované serverem Network-Radios.com (Mazikeen OÜ) se zobrazí pouze na této webové stránce.

2.0.1 Network-Radios.com bude inzerovat produkty na výše uvedené webové stránce; produkty budou obsahovat přesný popis prodávaného zboží podle standardních specifikací výrobců; Network-Radios.com nebude odpovědný za lidskou chybu ve vztahu k informacím o produktu, ale zajistí, že všechny problémy způsobené v důsledku toho budou opraveny a že zákazník bude řádně vrácen, pokud již byla platba provedena. Obrázky produktů slouží pouze pro ilustraci a mohou se lišit od skutečného produktu, který obdržíte.

2.0.2 Všechny produkty budou mít jasnou a stručnou indikaci skladu, Network-Radios.com si vyhrazuje právo tyto informace o skladech kdykoli během procesu objednávky změnit; Pokud by to mělo vliv na jejich objednávku, byli bychom kontaktováni.

2.0.3 Zadáním objednávky u Network-Radios.com dáváte najevo, že jste si přečetli podmínky webových stránek a souhlasíte s nimi a že máte kapacitu a oprávnění k provedení uvedené objednávky.

2.0.4 Všichni zákazníci Network-Radios.com budou muset založit účet, aby mohli pokračovat v nákupu zboží z naší webové stránky.

2.0.5 Všechny zobrazené ceny jsou konečné a DPH nebude přidána, protože produkty jsou dodávány přímo ze skladů výrobců nebo distributorů se sídlem v Hongkongu. Při vyclení zboží z celní sazby bude pravděpodobně účtována místní daň. Pokud jsou produkty dodávány společností DHL, zákazník zaplatí celní poplatky přímo doručujícímu kurýrovi. Pokud jsou zásilky zasílány prostřednictvím poštovních služeb, měli byste zaplatit celní poplatky na nejbližší poštovní stanici poskytující vaši adresu.

Platby provedené platební metodou PayPal budou účtovány v plné výši a okamžitě, bez ohledu na to, zda je objednávka plně nebo částečně splněna při počátečním doručení.

2.1 Zabezpečení objednávky

Pokud si přejete nechat zásilku doručit na adresu, která není zaregistrována na kreditní / debetní kartě, náš bezpečnostní tým vás bude kontaktovat. V některých případech budeme vyžadovat, aby zákazník poskytl další bezpečnostní informace a identifikaci, který bude muset zaslat požadované informace e-mailem našemu bezpečnostnímu týmu. Network-Radios.com si občas vyžádá další informace k ověření nákupu, tyto informace vyhodnotí náš odborný bezpečnostní tým a poté je zničí. Network-Radios.com se řídí vlastním uvážením a Network-Radios.com si vyhrazuje právo odmítnout objednávku kdykoli během procesu objednávky. Další informace budou definovány každou jednotlivou objednávkou a mohou se lišit - Network-Radios.com bude někdy vyžadovat formu ID k ověření adresy zákazníka a platebních údajů, někdy Network-Radios.com bude vyžadovat, aby zákazník kontaktoval svého vydavatele plateb pro další informace.

2.2 Způsoby platby

Network-Radios.com v současné době přijímá širokou škálu platebních metod, každá platební metoda bude podrobena stejným bezpečnostním kontrolám objednávky a Network-Radios.com bude zadržovat právo převzít plnou platbu za objednané zboží kdykoli během objednávky proces. Dostupné způsoby platby jsou následující:
Debetní karta / kreditní karta (Visa, Visa Debit, Visa Electron, Maestro, MasterCard)
K dispozici jsou také platby PayPal.

DODÁNÍ

Network-Radios.com se vždy bude snažit splnit vaše požadavky na doručení; používáme širokou škálu respektovaných kurýrních služeb a bez problémů dokážeme doručit na většinu míst. Náš kurýr vyzvedne zboží z našich zařízení. Pro každou příležitost použijeme nejlepšího kurýra na základě destinace, hmotnosti a velikosti balíčku.
Všechny dodací lhůty jsou uvedeny v pracovních dnech a berte na vědomí, že v případě doručení je pracovní den klasifikován jako kterýkoli jiný den než víkendy nebo svátky. Jakýkoli nákup provedený mimo pracovní den bude zpracován až následující následující pracovní den. Například. Objednávka na dodání následujícího pracovního dne zadaná v sobotu bude zpracována až následující pondělí.

3.1 Dodací adresa

Zboží je zasíláno na uvedenou doručovací adresu uvedenou zákazníkem v online objednávkovém formuláři. Pokud se dodací adresa liší od fakturační adresy, je zákazník povinen při zadávání objednávky uvést obě adresy. Balík bude odeslán na doručovací adresu, která je konkrétně uvedena ve formuláři.

3.2 Neúspěšné pokusy o doručení

V případě neúspěšného doručení může zákazník v závislosti na okolnostech a zásadách přepravce obdržet do své poštovní schránky průkaz, tj. „Volací kartu“. Pokud kurýr skutečně zanechal poznámku, bude zákazník muset zavolat přepravci, aby si sjednal nové datum doručení. Pokud zákazník nekontaktuje kurýrní službu, položka se automaticky pokusí o doručení následující pracovní den po dobu až někdy překračující 2 pokusy o doručení s výjimkou balíčků poštovních služeb, tyto položky budou vyžadovat vyzvednutí po počátečním pokusu o doručení. Může se také stát, že zákazník v tomto případě telefonní kartu nenajde. Zákazník je povinen sledovat své objednávky online s poskytnutými informacemi o sledování na webových stránkách dopravce, aby si mohl prohlédnout informace o stavu zásilky a co nejdříve informovat buď kurýra nebo zákaznické služby Network-Radios.com. Pokud nebude balíček znovu zkusen, vyzvednut nebo doručen zákazníkovi a / nebo zákazníkem, bude balíček vrácen na Network-Radios.com, kde bude účtován poplatek za opětovné doručení.

3.3 Pozdní dodání

Někdy nemusí být zásilka doručena v očekávaném časovém přidělení nebo v stanoveném časovém rámci pro dodání stanoveném dopravcem a / nebo Network-Radios.com a prodleva se prodlužuje příliš dlouho, očekávali bychom, že zákazník kontaktuje Network-Radios.com za účelem zahájit šetření za účelem zjištění polohy zásilky, tj. zásilka může být ztracena / odcizena / chybí. Vezměte prosím na vědomí, že v případě doručení je pracovní den klasifikován jako kterýkoli jiný den než víkendy nebo svátky.

3.4 Ztráta zásilky

Pokud by taková situace nastala, je Network-Radios.com nucen respektovat časové rámce stanovené dopravci, pokud jde o deklarování ztráty balíčku, zpracování reklamace u kurýra a následné vrácení zásilky nebo výměna zboží za zákazník. Zákazník je tedy také vázán na stejné časové rámce:
K tomu, aby Network-Radios.com oficiálně prohlásil ztracenou zásilku, má zákazník 2 dny na to, aby ohlásil ztrátu zásilky, nebo počínaje dnem, kdy obdrží e-mail s potvrzením zásilky. Po uplynutí této doby nebude žádný nárok přijat. Vezměte prosím na vědomí, že u mezinárodních zásilek bude toto prodlouženo v souladu s kurýrní službou, kterou si vyberete, vyžadujeme oznámení do 2 dnů od data odhadu doručení. Pokud bude zásilka prohlášena za ztracenou ve výše uvedené době, Network-Radios.com se postará o uplatnění reklamace u přepravce a může případně požádat zákazníka o další dokumenty k dokončení složení obsahu souboru. Zákazník poté bude muset zaslat informace co nejdříve. Konečnou odpověď týkající se reklamací poskytne dopravce během jednoho až tří týdnů. Povahou odpovědi může být jeden ze dvou typů: buď je zásilka nalezena a poté zaslána zpět zákazníkovi standardním postupem, nebo je zásilka prohlášena za ztracenou dopravcem a Network-Radios.com informuje zákazníka. V tomto případě a v souladu s přáním zákazníka může Network-Radios.com provést druhou zásilku objednávky nebo pokračovat úplným vrácením částky za zákazníka. V případě ztráty zašle Network-Radios.com zákazníkovi formulář prohlášení o nepřijetí, který bude použit jako součást vyšetřovacího procesu. Tento formulář bude prohlášením o nepřijetí a pokud by další šetření a / nebo údaje GPS prokázaly, že zboží bylo úspěšně doručeno na správné místo, bude použit jako součást právního případu vůči příjemci. To může, ale nemusí zahrnovat policejní vyšetřování a nebude se omezovat pouze na kupujícího zboží, ale také na jednotlivce / jednotlivce, kteří zboží podepsali / přijali na uvedeném místě dodání. V případě ztraceného zboží kontaktujte náš tým zákaznických služeb a informujte se o tomto formuláři. Časové rámce pro dokončení a výměnu se budou lišit případ od případu.

3.5 Příjem balíku

Když jsou položky dodány zákazníkovi, bude vyzván k podpisu zboží jako potvrzení o přijetí. Pokud dojde k částečnému nebo úplnému poškození zásilky, musí být rezervace zákazníka napsána na dodacím listu za přítomnosti dopravce. Pokud nebude zmíněna žádná rezervace, je zásilka považována za doručenou v dobrém stavu a Network-Radios.com nepřijme žádné následné reklamace nebo stížnosti.

Pokud si chce zákazník uchovat regres proti kurýrovi, musí u kurýra uplatnit písemnou reklamaci do 3 dnů (kromě státních svátků) po dni doručení. Tento požadavek musí být zaslán doporučeným dopisem s formulářem pro potvrzení přijetí.

Jakýkoli nevyzvednutý balík, který je vrácen na Network-Radios.com, může být zaslán zpět zákazníkovi za předpokladu, že uhradí poplatky za doručení. Pokud by došlo k problémům s balíčkem týkajícím se obsahu, chybí nebo jinak, museli bychom být upozorněni do 48 hodin od doručení, abychom zajistili oprávněnost tohoto nároku, jinak by Network-Radios.com nemohl podniknout žádné další kroky .

3.6 Vývoz / clo

Zákazník by si měl u místních úřadů své země pobytu ověřit vstupní podmínky pro objednané položky. Je odpovědností zákazníka učinit nezbytná prohlášení a / nebo platby příslušným orgánům nebo úředníkům v jejich zemi.

Zákazník by se měl informovat na místních úřadech ohledně legality importu nebo používání objednaných služeb a položek. Pokud zákazník nepřijme nebo neodmítne platbu dovozních daní nebo cel, bude za náklady na zpětné doručení a původní doručení zboží účtován poplatek ve výši 30% z celkové faktury, poplatky budou z vrácení peněz zákazníkovi odstraněny při vrácení zásilky. Zákazník by se měl ujistit, že technické specifikace uvedené výrobcem respektují právní předpisy příslušné země.

Network-Radios.com nemůže nést odpovědnost, pokud zákazník nerespektuje právní předpisy země, ve které budou položky zavedeny.
Network-Radios.com zajistí, aby všechny dokumenty, které musí poskytovat Network-Radios.com

4 POLITIKA NÁHRADY A VÝMĚNY NETWORK-RADIOS.COM

Doufáme, že budete spokojeni s jakýmkoli nákupem provedeným na webu Network-Radios.com. Chápeme však, že položky nemusí někdy odpovídat očekávání a pokud si přejete položku vrátit, můžete tak učinit v níže uvedených časových lhůtách a podmínkách.

4.1 Předpisy na dálkový prodej Network-Radios.com (neplatí pro B2B prodej)

Všechny online nákupy podléhají předpisům o prodeji na dálku; To umožňuje zákazníkům koupit položku z našich webových stránek a poté ji vrátit, pokud to nebude vyžadováno a / nebo se neočekává, že bude vrácena v plné výši do 14 kalendářních dnů od přijetí. Abychom to umožnili, požadujeme, aby byla položka vrácena s dokladem o koupi v opětovně prodejném stavu „jako nový“ a v souladu se zásadami vrácení zboží Network-Radios.com.

Pokud vracíte produkt, musíte potvrdit číslo své objednávky nebo dodat doklad o nákupu.

Pokud nemůžeme ověřit váš doklad o nákupu, litujeme, že nebudeme moci provést vrácení peněz nebo výměnu. Vaše zákonná práva zůstávají nedotčena.

Pokud se rozhodnete zboží vrátit, postarejte se o něj, dokud je ve vašem vlastnictví. Vraťte prosím nepoužitý produkt; s originálním obalem, příslušenstvím a příručkami. Propagační balíčky musí být vráceny v celém rozsahu, aby mohly být vráceny. Vyloučení naleznete níže:

Předpisy pro prodej na dálku výslovně vylučují následující: - Otevřené zábavní produkty (počítačový software, filmy, hudba, videohry, paměťové karty a USB), protože budou považovány za použité;

- Produkty zakoupené na základě smlouvy o předplatném (pokud nebyly zakoupeny na dálku, kde nás musíte informovat o svém záměru vrátit se do 14 kalendářních dnů)

- mobilní dobíjecí karty;

- Položky objednané speciálně pro vás (tj. Od výrobce)

- Veškeré položky, které jsme museli upravit, aby vyhovovaly vašim požadavkům na instalaci (např. Položky, u kterých byly vyvrtány otvory). V případě, že jsou služby poskytovány s vaším souhlasem před koncem tohoto 14 kalendářního dne pro zrušení období, ztrácíte práva na zrušení od okamžiku, kdy vám jsou služby poskytnuty.

Pokud vrátíte použitou položku, vyhrazujeme si právo odmítnout vrácení peněz nebo snížit částku vrácenou za vrácené zboží, které prokazují, že je použit nad rámec nezbytného zacházení, abychom zjistili, zda zboží funguje. U veškerého zboží zakoupeného online a vráceného do 14 dnů bychom očekávali, že veškeré zboží bude vráceno v prodejním stavu „jako nové“ a zboží nesmí být použito. To by vyžadovalo neporušenost plomb, obalů a obsahu produktu. Chápeme, že pro posouzení položky by bylo třeba rozbít těsnění krabice, nicméně žádáme, aby byla při odstraňování těsnění věnována náležitá pozornost a pozornost tomu, aby nedošlo k poškození obalu. Rozsah, v jakém může zákazník manipulovat se zbožím, je stejný, jako by tomu bylo, kdybyste je posuzovali v obchodě. V případě potřeby lze provést zrušení kontaktováním našich zákaznických služeb. Standardně bude zpracována refundace všech obdržených peněz, včetně nákladů na odeslání, do 14 dnů od zrušení smlouvy o službách nebo do 14 dnů od přijetí zboží zpět. Pokud jste schopni poskytnout doklad o vrácení zboží dříve, než zboží obdržíte zpět, měli byste obdržet vrácení peněz do 14 dnů od odeslání tohoto dokladu. V případě nechtěného zboží Network-Radios.com nepokryje náklady na poštovné, které nám vzniklo za vrácení zboží.

Pokud si zákazník objedná produkt a zruší jej kvůli své vlastní chybě, bude mu jakákoli vrácená částka odečtena z poplatků za kreditní kartu spojených s transakcí.

ZPĚTNÉ DOPRAVNÍ POPLATKY: Všechny poplatky spojené s vrácením zboží hradí zákazník. Je dobrým zvykem, že si zákazník zboží pojistí a použije kurýra, který umožní sledování zásilky. Dokud nebude zboží přijato za podmínek popsaných výše na adrese poskytované zákaznickými službami Network-Radios.com, nebudou vráceny žádné peníze.

Pokud je přijaté zboží vadné nebo neodpovídá účelu nebo jak je popsáno, budou mít zákazníci různá práva, na která se vztahuje záruka vrácení zboží. Je naší odpovědností dodat vám zboží, které splňuje vaše práva spotřebitele. Tato zásada nemá vliv na vaše zákonná práva.

4.2 PLÁNY SLUŽEB A PŮJČKY

Vrácení a výměny u všech předplacených služeb jsou určeny poskytovatelem a mohou platit další zrušení. Jakékoli období zrušení bude stanoveno ve vaší dohodě se společností Network-Radios.com nebo případně s poskytovatelem předplatného.

4.3 JAK VRÁTIT NEBO VYMĚNIT POLOŽKU

Chcete-li zboží vrátit, postupujte podle jedné z níže uvedených metod:

4.3.1 Kontaktujte náš tým zákaznických služeb

Nejjednodušší způsob, jak zajistit vrácení, je zaslat e-mail našemu týmu zákaznických služeb

4.3.2 Záruční oprava / výměna

Tato záruka se nevztahuje na vady zboží vyplývající z níže uvedeného -
Fair Wear & Tear
Úmyslné poškození
Náhodná škoda
Nedbalost ze strany zákazníka nebo jakékoli třetí strany.
Použití jinak, než jak je doporučeno výrobcem
Nedodržení pokynů výrobce
Jakékoli úpravy nebo opravy provedené bez souhlasu výrobce.
Tato záruka nebo záruka doplňuje vaše práva spotřebitele. Všechny nové produkty prodávané společností Network-Radios.com budou mít nejméně 1letou záruku výrobce (není-li uvedeno jinak), která je účinná od data dodání. Veškeré podrobnosti o tomto výrazu a jeho obsahu naleznete v příručce s vaším výrobkem nebo na webových stránkách výrobců.

4.3.3 Zásady spravedlivého vrácení na webu Network-Radios.com 

(Nelze použít pro B2B prodej)

Network-Radios.com uplatňuje politiku spravedlivých výnosů. To umožňuje zákazníkům, kteří mají vadnou položku, nechat ji vrátit k opravě, výměně nebo v některých případech k vrácení peněz. Tato zásada neovlivňuje ani nezahrnuje zásady předpisů pro prodej na dálkový kalendář do 14 kalendářních dnů.

Zákazník, jehož zařízení je v záruční době vadné, bude mít právo na vrácení zboží za účelem opravy; Network-Radios.com vyžaduje, aby zákazníci zajistili, že jejich vrácení bude autorizováno naším týmem zákaznických služeb, což bude vyžadovat, aby zákazník zaslal e-mail našemu týmu zákaznických služeb, aby zjistil důvod vrácení a požadovanou akci, po 14 dnech od výsledku tohoto vrácení pak bude na uvážení týmu zákaznických služeb. Poté, co bude vrácení dohodnuto, bude poskytnuta reference k vrácení a budete informováni, jak nám zboží vrátit, veškeré informace o dopravě a vrácení poskytne náš tým zákaznických služeb. Jakákoli vrácení, která jsou odeslána na Network-Radios.com bez vědomí nebo povolení týmu zákaznických služeb, mohou být odmítnuta. Network-Radios.com nepřebírá odpovědnost za žádné vrácené položky, které nebyly požadovány naším týmem pro vrácení nebo zakoupeny od Network-Radios.com, to zahrnuje SD karty / USB kabely / pouzdra atd ... Tyto položky mohou být zničeny.

4.3.4 Vrácení zboží na Network-Radios.com po 14 dnech (FAULTY)

Tady na Network-Radios.com je nám vždy líto, že slyšíme o jakýchkoli problémech, které mohou nastat při nákupu. Pokud dojde k poruše do 14 dnů od nákupu, bude k dispozici vrácení peněz nebo výměna, pokud dojde k poškození vašeho produktu po 14 dnech, může se na váš produkt vztahovat záruční doba výrobce (obvykle po dobu 12 měsíců nebo déle). Ve všech případech, kdy je produkt vrácen na Network-Radios.com, bychom vždy museli problém posoudit a potvrdit. Pokud dojde k poruše během záruční doby (po 14 dnech), bude zpracována podle podmínek omezené záruky výrobce. Ve všech případech můžete navštívit webové stránky výrobce nebo je kontaktovat přímo. Velmi často vám mohou nabídnout řešení problémů a podporu pro problém, který máte s produktem, což by vedlo k mnohem rychlejšímu procesu. Jako vaše prodejní místo bude Network-Radios.com vždy schopen pomoci při návratu do našich prostor a my pak budeme vaším jménem jednat přímo s výrobcem. Uvědomte si, že zboží vrácené přímo k nám bude mít delší dobu na vrácení zboží, než když se obrátíte přímo na výrobce, a proto vám doporučujeme poradit se zpočátku s výrobcem, protože byste tímto způsobem problém vyřešili mnohem rychleji. Po vrácení zařízení (je-li k dispozici) budete muset zajistit, aby bylo odemčené a bez bezpečnostního softwaru, který by nám mohl bránit v přístupu k němu. Pokud je zařízení při vrácení uzamčeno, deaktivováno nebo na nějž se nevztahuje záruka a my vám poskytneme náhradní zařízení, možná vám budeme muset účtovat veškeré náklady na zařízení a / nebo nezpracovat vrácení peněz (je-li relevantní): při vracení zboží na Network-Radios.com budete muset dodat:
Všechny původní díly

Jakékoli příslušenství nebo dárky zdarma

Certifikáty, manuály a záruční listy

Balení (krabice, interní balení atd.). Jakmile se vrátíte zpět na Network-Radios.com, bude-li to v rámci záruční doby a podmínek, bude položka předána výrobci k posouzení a na základě výsledku této výměny (V některých v případě, že se může jednat o produkt repasovaný výrobcem) nebo opravený předmět bude vrácen spotřebiteli.

Veškeré vrácené zboží bude podle vlastního uvážení vyřízeno zákaznickým servisem Network-Radios.com a bude s ním odpovídajícím způsobem zacházeno; Network-Radios.com bude vyžadovat vrácení veškerého obsahu a jeho dobrý nový stav v případě, že bylo vrácení peněz odsouhlaseno členem zákaznické služby Network-Radios.com. To musí být vždy dohodnuto před návratem. Pokud byla položka vrácena přímo na server Network-Radios.com, vrácení by bylo odmítnuto nebo by podléhalo souvisejícím poplatkům, pokud by položka vykazovala známky následujících příznaků:

- Změny standardního nastavení výrobce

- Pokusy o manipulaci s upevněním nebo těsněními nebo softwarem výrobce.

- Jakékoli osobní údaje na jednotce, odstranitelné nebo ne.

- Plomby na softwaru byly poškozeny

- Zařízení má nestandardizovaný kód PIN (odemknutí)

- Obsah výrobce (software) byl odstraněn / smazán

Na problémy se zařízením se nevztahuje záruka výrobce

* Network-Radios.com nepřebírá odpovědnost za ztracená data v důsledku vrácení zařízení k výměně / opravě nebo vrácení peněz Pokud váš návrat k výrobci neodpovídá záručním normám a podmínkám, bude to považováno mimo záruku výrobce. Network-Radios.com by poté nebyl schopen poskytnout zbývající záruku na produkt a za tyto i budoucí opravy může být účtován poplatek za opravu a posouzení výrobce nebo Network-Radios.com. Tato zásada nemá vliv na vaše zákonná práva.

4.3.5 Vrácení zboží na Network-Radios.com po 14 dnech (BEZ PORUCHY)

Tady na Network-Radios.com si chceme být jisti, že jste se svým nákupem spokojeni, a přestože běžně nepřijímáme nežádoucí zboží zpět po 14 dnech, můžeme za určitých okolností být schopni udělat výjimky. Kontaktujte nás přímo a prodiskutujte váš návrat - info@Network-Radios.com
Vezměte prosím na vědomí, že v některých případech to bude vyžadovat poplatek za tuto službu
Tato zásada nemá vliv na vaše zákonná práva.

4.3.6 NÁVRATNÉ POPLATKY

V případech, kdy je vaše vrácení mimo záruční podmínky výrobce, může být za opravu a / nebo vrácení produktů účtován poplatek, tyto poplatky jsou variabilní a závisí na konkrétním výrobci; náklady budou zákazníkovi poskytnuty formálním způsobem a budou muset být zaplaceny za účelem opravy vadného zboží. Pokud si zákazník nepřeje zaplatit poplatek za opravu, bude mu účtován poplatek za posouzení, opět stanovený výrobcem, a náklady na vrácení; Náklady na vrácení budou zahrnovat jak náklady výrobce na vrácení zboží na Network-Radios.com, tak i hodnotu, kterou Network-Radios.com přepraví zboží zpět zákazníkovi. Po poskytnutí nabídky na vadnou opravu výrobcem bude zákazník vázán 7denní lhůtou pro odmítnutí, pokud nebude dohodnuta oprava a náklady do 7 dnů od nabídky opravy Network-Radios.com zajistí, že položka je vrácena zákazníkovi s výše uvedenými poplatky. Jakékoli opravy provedené na předmětu bez vědomí nebo povolení společnosti Network-Radios.com a výrobce okamžitě zruší platnost záruky, kterou na výrobek máte. V případě vrácení zboží a nezjištění vady bude účtován poplatek za posouzení a vrácení vadného zboží, tento poplatek bude na uvážení našeho týmu pro vrácení.

DISPUTOVANÉ POPLATKY - Pokud nebyla položce věnována náležitá péče a je vyžadován poplatek za opravu, může být účtován poplatek na základě zákaznických služeb Network-Radios.com a posouzení výrobců. Pokud zákazník s tímto hodnocením nesouhlasí, je možné, že váš návrat vyhodnotí nezávislé servisní středisko. Pokud bude výsledek tohoto posouzení stejný jako výrobce, budou zákazníkovi předány všechny související poplatky. Odmítnutí platby za tyto poplatky do 14 dnů může mít za následek likvidaci vašeho zboží výrobcem.

ZPĚTNÉ DOPRAVNÍ POPLATKY: Pokud se zákazník rozhodne vrátit svůj balíček vlastními prostředky, vrácení výdajů nepřesáhne minimální poplatek za doručení vyžadovaný důvěryhodnou balíkovou službou, aby nám zboží vrátil. Na tyto služby použité nad rámec standardní sazby se tato politika nevztahuje. Bude vyžadován doklad o zveřejnění. Před zaplacením poplatků za vrácení se ujistěte, že jste konzultováni se zákaznickým servisem Network-Radios.com. Všechny vrácení poštovného musí být před vrácením písemně dohodnuty s týmem zákaznických služeb Network-Radios.com.

4.4 MEZINÁRODNÍ NÁVRATNOSTI

Na veškeré zboží Network-Radios.com se vztahuje záruka výrobce. Pokud v nepravděpodobném případě dojde k poruše vašeho zboží, obraťte se nejprve na středisko podpory produktů ve svých zemích. Pokud však není poskytována žádná podpora, pak musí být zboží vráceno na Network-Radios.com během záruční doby na náklady zákazníka.

4.5 NÁHRADY ZA VRACENÉ ZBOŽÍ 

(Nelze použít pro B2B prodej)

Když produkt vrátíte, zpracujeme vám vrácení peněz co nejrychleji a uděláme vše pro to, abychom zajistili, že je to do sedmi pracovních dnů od obdržení a ověření položky. Když vrátíte produkt, který jste zakoupili pomocí kreditní karty, bude vrácení vráceno na stejnou kartu, kterou jste použili. Chcete-li zboží vrátit, kontaktujte náš tým zákaznických služeb na adrese info@Network-Radios.com
Veškeré vrácení podléhá poplatku za doplnění až 15%, pokud je naše technické oddělení nevyhlásí jako DOA nebo s chybou výroby.

4.6 VRÁCENÍ ZBOŽÍ NA NETWORK-RADIOS.COM (ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI)

Když zákazníci posílají zboží na Network-Radios.com, odpovědnost balíčku zůstane zákazníkovi až do bodu kontroly, to je po dodání, doporučujeme, aby veškeré zboží odeslané na Network-Radios.com bylo odesláno pomocí zaznamenaného a pojištěná forma poštovného; Jakákoli fyzická nebo finanční ztráta nebude pokryta webem Network-Radios.com. Za položky poškozené při přepravě na cestě na Network-Radios.com nese odpovědnost zákazník a veškeré požadavky na reklamaci budou na odesílateli / zákazníkovi

5 PROPAGAČNÍ / SLEVOVÉ KÓDY

Propagační / slevové kódy jsou platné pouze online a pro získání slevy je třeba je zadat v pokladně.

Propagační kódy nelze použít ve spojení s jinými propagačními nabídkami

  1. JURISDIKCE / ODPOVĚDNOST

I když vynaložíme přiměřené úsilí k ověření přesnosti jakýchkoli informací, které umístíme na webové stránky nebo vám poskytneme, neposkytujeme žádné záruky, ať už výslovné nebo předpokládané ve vztahu k jejich přesnosti.Obrázky: Obrázky produktů jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od skutečného produktu. Vyhrazujeme si právo převzít zpět jakékoli zboží, které nebylo plně zaplaceno, a fakturovat zákazníkovi veškeré právní náklady, náklady na dodání a opětovné naskladnění (15 %), které mu vznikly. Všechny zveřejněné ochranné známky jsou majetkem příslušných společností. Network-Radios.com má právo zrušit objednávky, pokud považujeme objednávku za podvodnou a také tam, kde nemusí být dodávka produktů splněna. V takových případech bude vrácena plná částka. Tato smlouva se řídí estonským právem a vámi a podléháme nevýhradní jurisdikci estonských soudů. Záležitosti mimo naši rozumnou kontrolu. Pokud nejsme schopni poskytnout tuto službu z důvodu něčeho, co je mimo naši přiměřenou kontrolu, jako je technická porucha, blesk, povodeň nebo výjimečně nepříznivé počasí, požár nebo výbuch, občanské nepokoje, válka nebo vojenské operace, přírodní nebo místní stav nouze, cokoliv provede vláda nebo jiný kompetentní úřad nebo průmyslové spory jakéhokoli druhu (ať už se týkají našich zaměstnanců či nikoli), neneseme za to odpovědnost. Když jsou informace o uživateli sdíleny s Network-Radios.com nebo kteroukoli z našich dceřiných společností, vyhrazujeme si právo použít vaše informace k tomu, abychom Network-Radios.com umožnili získat a/nebo poskytovat doplňkové informace a služby, což může být pro řadu důvodů, například, ale nejen, zpětná vazba k nákupu, ochrana příjmů a pomoc s dodáním. Vaše údaje nebudou prodány ani nebudou použity nevhodně. Používáním webu Network-Radios.com nebo kterékoli z našich dceřiných společností souhlasíte s tímto sdílením údajů. Pokud by některá z podmínek byla považována za nevymahatelnou u soudu, bude příslušný oddíl odstraněn z podmínek prodeje a integrita zbývajících podmínek bude zachována.

5. ZMĚNY NA NETWORK-RADIOS.COM

Network-Radios.com si vyhrazuje právo provádět jakékoli dodatky nebo změny obchodních podmínek, položek uvedených na našich webových stránkách, zásadách nebo jakýchkoli aspektech naší služby. Na zákazníky se budou vztahovat podmínky prodeje pouze v okamžiku zadání objednávky a změny se budou vztahovat pouze na zákazníky, kteří nakupují po provedení jakýchkoli změn. Obsah zobrazený na webu Network-Radios.com se děje se svolením tvůrce a bez souhlasu Network-Radios.com jej nelze kopírovat nebo zrcadlit. Máte-li jakékoli připomínky k problémům na našem webu, s naše obchodní podmínky, naše služby nebo jen obecný dotaz, pak nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím info@Network-Radios.com

Tel +351962422996 (místní sazba) 10:5.00 - XNUMX:XNUMX GMT.

6. STÍŽNOSTI

Network-Radios.com provozuje spravedlivý proces vyřizování stížností a na základě zkušeností našich zaměstnanců a odborných znalostí našich dodavatelů a / nebo výrobců se snažíme řešit všechny stížnosti spravedlivě a pohotově. Při pokusu o vyřešení jakéhokoli sporu hledáme pokyny od obchodních standardů a dalších podpůrných úřadů. Chcete-li podat stížnost, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@Network-Radios.com nebo poštou na níže uvedenou adresu -

Ve Spojených státech:
11407 SW Amu St
Suite #AUM138
Tualatin, OR 97062
Spojené státy americké
Tel: +1 503 746 8282

V Evropě:
Mazikeen OÜ
Lõõtsa tn 5 // Sepapaja tn 4
11415 Tallinn
Harju
Estonsko
Tel: +372 618 8253

7. AMAZON

Mazikeen OÜ, vlastník sítě-radios.com je účastníkem programu Amazon Services LLC Associates Program, přidruženého reklamního programu, jehož cílem je poskytnout webům prostředky k vydělávání reklamních poplatků inzercí a propojením s nemovitostmi Amazon, včetně mimo jiné Amazonu. .com, endless.com, myhabit.com, smallparts.com nebo amazonwireless.com. To znamená, že některé z uvedených produktů mohou být prodávány přímo z Amazonu. Tyto produkty jsou jasně označeny jako „Koupit od Amazonu“.