Стартираха нови ръчни компютри RFinder!

 

Ами ако можете да имате мрежа от преносими и мобилни радиостанции с глобално покритие? Забравете за скъпите ретранслатори и лицензи. Всичко ще работи чрез клетъчната 3G / 4G мрежа.

Или искате радиосъобщения 1 към 1 или 1 към много, това е за вас.

Няма ограничения за обхвата. Ако имате покритие на мобилен телефон, вие сте свързани!

Да започваме. Заведете ме до магазина!