Göndərilib

Şəbəkə Radiosundan DMR danışıq qruplarına daxil olmaq.